Polska atrakcyjnym rynkiem dla zielonych biurowców

Biurowce, które w swoich standardach wykorzystują nowoczesne technologie do zarządzania obiekty te są bardziej ekologiczne i coraz częściej pożądane przez najemców. Lokalizacja takich inwestycji w Polsce to również efekt atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju na tle całej Europy, co potwierdzają badania – mówi Jacek Parys, Dyrektor Pionu Eco Buliding w Schneider Electric Polska.
Dobry klimat inwestycyjny

W opublikowanym niedawno raporcie EY dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej w Europie[1] w 2015 roku, Polska zajęła pozycję lidera, wyprzedzając Czechy i Węgry. Na nasz kraj, jako najbardziej atrakcyjny wskazało 38% inwestorów. Na tą atrakcyjność istotny wpływ mają liczne inwestycje deweloperów w biurowce, a zwłaszcza te wykorzystujące nowoczesne technologie, które sprawiają, że dany obiekt jest bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska W tym samym raporcie prognozuje się, że budownictwo i czyste technologie będą wciąż jednymi z motorów wzrostu Inwestycji.
Czy zielono i energooszczędnie to już standard?

Świadomi inwestorzy, którzy budują obiekt i chcą nim później zarządzać, szczególną uwagę zwracają na koszty eksploatacji budynku w całym cyklu jego funkcjonowania. Dzięki nowoczesnym technologiom w zakresie m.in. zarządzania energią, klimatyzacją, kontrolą bezpieczeństwa czy w przyszłości możliwością integracji z źródłami energii z OZE, możliwe jest zwiększenie efektywności kosztowej jak również zdecydowane podwyższenie komfortu dla pracujących w nich ludzi.

Z doświadczenia Schneider Electric, jako dostawcy m.in. technologii budynkowych wynika, że dziś w zasadzie wszyscy deweloperzy chcą uzyskać dla swoich obiektów certyfikaty BREEM czy LEED. Do tego potrzebne są właśnie wspomniane technologie. Co więcej, Polska nie ma się czego wstydzić, gdyż standardy budowanych u nas obiektów dorównują już tym z Europy zachodniej.


Zielono i energooszczędnie znaczy też komfortowo

Na rynku pojawiają się coraz nowsze technologie w zakresie zarządzania budynkami. Są to np. systemy, które same są w stanie określić kto jest w budynku, ile tych osób jest i uczą się życia tego budynku, co znacznie podwyższa komfort. Dla przykładu, taki system wiedząc ile osób znajduje się w danym pomieszczeniu lub na danym piętrze dostosowuje temperaturę czy wilgotność powietrza. Dzięki temu w budynku panują najbardziej optymalne warunki. Dzięki temu zarządzanie takim obiektem jest bardziej efektywne energetycznie.

Istotną technologią, która również przyniesie poprawę warunków ekologicznych funkcjonowania budynku są magazyny energii. Systemy te mogą być rozbudowywane, co pozwala zastosować je nie tylko w biurowcach, ale również w gospodarstwach domowych, infrastrukturze IT, przemyśle i sektorze usługowym, a także w sieciach elektroenergetycznych. System posłuży, jako dodatkowe źródło zasilania oraz będzie mógł być wykorzystany do bilansowania zużycia energii czy np. zasilania ładowarek do samochodów elektrycznych na parkingach. W Polsce ich wykorzystanie będzie uzależnione głównie od ceny takiej technologii i świadomości konsumentów, głównie tych biznesowych.

[1] EY’s attractiveness survey Europe 2015, Comeback time.