Nowe podejście do zarządzania projektami

 

Sprawne funkcjonowanie firmy stanowi dzisiaj pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu. Panujący bałagan, zapomnienie o terminach, źle dobrane zespoły, zaburzona komunikacja na linii klient – firma albo też pomiędzy poszczególnymi pracownikami firmy niestety przyczyniają się w dość szybkim tempie do upadku firmy. Jak temu zapobiec?

Metodyka zarządzania projektami

Warto przede wszystkim zainteresować się metodyką zarządzania projektami. Co się kryje pod tą mądrą nazwą? Otóż opracowano ogólne zasady, które usprawniają komunikację, przyspieszają wykonywanie poszczególnych działań oraz pokazują, w jaki sposób można wykorzystać zalety danych osób i jak dobierać zespoły. Niemniej jednak jest to jedynie zbiór słów. Tak jak z kodeksem i przepisami prawa – możemy go przeczytać, ale warto, aby ktoś jednak pomógł nam wykorzystać to w praktyce.

Co więcej – inna jest metodyka dla projektów bardziej stabilnych, w których zadania muszą być wykonywane krok po kroku, a inna dla tych, które są zmienne w czasie.

Agile – zarządzanie projektami

Właśnie takim rodzajem zmiennej metodyki jest Agile. Co wyróżnia tę metodykę? Tutaj przede wszystkim zbierają się zespoły różnych specjalistów i współpracują razem. Przypomina to trochę konsylia lekarskie, kiedy to kilku specjalistów z różnych dziedzin medycyny wspólnie podejmuje decyzję w oparciu o wiedzę wszystkich zebranych. Tu jest nieco podobnie – ponadto zmniejsza się czas wykonania projektu, nie tracimy bowiem czasu na maile, dokumentację, ekspertyzy itp.

Co więcej – metodyka Agile nie charakteryzuje się żadnymi normami czasowymi, nie posiada wielu dokumentacji. Świetnie zatem nadaje się do projektów, w których np. klient nagle może zmienić wymagania, czy też zostanie wprowadzony nowy regulamin.

Agile Project Management

Warto zatem przeszkolić część pracowników firmy w tym zakresie. Nie próbujmy lepiej wprowadzać zasad Agile na własną rękę – szybko bowiem otrzymamy kompletny chaos i rozgardiasz zamiast ciekawej pracy bez odgórnie ustalonych norm i zasad.

Powstaje jednak pytanie – dla kogo taka metodyka Agile będzie najlepsza? Otóż świetnie sprawdza się ona w działach IT, w pracowniach artystycznych, fotograficznych, wśród twórców gier. Przykładów można wymieniać mnóstwo. Generalnie chodzi jednak o zarządzanie osobami, które nie lubią popularnej metody na kija i marchewkę.

A zatem przeszkolić warto kierowników projektów, kierowników poszczególnych grup… Zamiast tak wymieniać, można po prostu powiedzieć, że warto przeszklić te osoby w firmie, które będą właśnie nadzorowały pracę takiego zespołu.

Szkolenia Agile – tylko zakończone certyfikatem

Jednak nie warto posyłać pracowników na szkolenie, za które zapłacimy dużo, a z którego nie będziemy mieć żadnych wymiernych korzyści. Dlatego należy wybrać taką firmę organizującą szkolenia. która zakończy szkolenie nie tylko stosownym egzaminem albo inną formą sprawdzenia wiedzy, lecz także liczącym się certyfikatem. Taką firmą bez wątpienia jest Inprogress! Firma ta gromadzi samych specjalistów, dzięki czemu jej szkolenia są ciekawe i w pełni profesjonalne. Dowiedź się więcej o szkoleniach Agile z Inprogress na stronie https://inprogress.pl/szkolenia/agile-scrum/agilepm/