Marketing bezpośredni wiodącym tematem wiosennego Biuletynu Doradczego CCMS

Wiceprezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Jacek Barankiewicz mówi o historii i perspektywach rozwoju tej gałęzi marketingu. “…Na początku przemian ustrojowych w Polsce (…) był to głównie tradycyjny e-mailing, realizowany w postaci przesyłki adresowanej i nieadresowanej. Późnej ciężar rozwoju przeniósł się w dużym stopniu na telemarketing, e-mailing i pochodne działania, oparte o narzędzia internetowe. Dzisiaj jest to marketing zintegrowany…” W rozmowie poruszone zostają także m.in. kwestie roli Stowarzyszenia, jaką odgrywa ono w rozwoju całej branży, mowa jest także o korzyściach jakie czerpią z przynależności do Stowarzyszenia jego członkowie.

Pełny tekst rozmowy z Jackiem Barankiewiczem opublikowany został w wiosennym (3-4/2016). Biuletyn Doradczy CCMS ma prawie 2000 odbiorców, do których jest cyklicznie wysyłany drogą elektroniczną. Z treścią najnowszego, a także archiwalnych numerów Biuletynu, można zapoznać się na stronie http://ccms.com.pl/aktualnosci/

CCMS (Customer Care Management & Solutions) jest firmą świadczącą usługi doradcze i szkoleniowe w obszarze komunikacji z rynkiem, struktur obsługi klienta i sprzedaży. CCMS jest także wydawcą biuletynów branżowych poświęconych zagadnieniom obsługi klienta oraz publikacji książkowych na temat telemarketingu. Z usług CCMS korzystali m.in.: Toyota Bank, Infakt, Morizon, pkt.pl, Sanitec Koło, Teleperformance, Energa, Instytut Rozwoju Biznesu (IBD).