EXPO XXI Warszawa nawiązało współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą

EXPO XXI Warszawa, jeden z najbardziej znanych obiektów eventowych w stolicy, podpisało umowę o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Porozumienie zawarte na początku marca br., ma na celu wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w zakresie promocji Polski, jako atrakcyjnej destynacji biznesowej oraz budowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw za granicą. EXPO XXI Warszawa jest jednym z najbardziej profesjonalnych obiektów eventowych w stolicy i jednocześnie cenionym ekspertem aktywnie działającym na rzecz promocji Polski, jako atrakcyjnego kierunku dla turystyki i biznesu.

W trakcie ponad 15 lat działalności EXPO XXI dołączyło do wielu liczących się organizacji branżowych o charakterze lokalnym i międzynarodowym m.in. Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Warszawskiej Organizacji Turystycznej, UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) oraz ICCA (International Congress and Convention Association). W ramach tych inicjatyw pełni rolę ambasadora Polski, wspierając rozwój rodzimego przemysłu spotkań oraz pracując nad pozyskaniem dla kraju ciekawych wydarzeń targowych i kongresowych o zasięgu międzynarodowym. Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, zrzeszającą około 160 izb gospodarczych, organizacji społecznych i przedsiębiorstw, działających na rzecz rozwoju gospodarczego. Nadrzędnym celem działań KIG jest promocja kraju i poprawa jego wizerunku na arenie międzynarodowej oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W tym celu Krajowa Izba Gospodarcza realizuje szereg projektów o charakterze naukowym, edukacyjnym i biznesowym m.in. szkolenia, projekty badawcze, konferencje i działania wspierające inicjatywy branżowe.

EXPO XXI Warszawa i Krajowa Izba Gospodarcza w swojej codziennej działalności kierują się zasadami przejrzystości i uczciwej konkurencji, dążąc do promowania Polski, jako wiarygodnego i atrakcyjnego partnera w biznesie. Podpisanie umowy o współpracy otwiera drogę do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych, długofalowych projektów, wspierających ten cel. Główne obszary współpracy obejmują m.in. działalność badawczą i doradczą dla lokalnych przedsiębiorców oraz zagranicznych firm zainteresowanych inwestycjami w Polsce, organizację seminariów i konferencji poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości, wdrożenie działań promujących polską turystykę oraz przygotowanie programów umożliwiających wymianę wiedzy i kontaktów biznesowych z gośćmi z zagranicy. Cieszy nas możliwość nawiązania bliższej współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Łączy nas wspólny cel, podobne spojrzenie na biznes, chęć promowania Polski wśród zagranicznych gości oraz stworzenia polskim firmom możliwości zaprezentowania swojej oferty za granicą. EXPO XXI Warszawa jest rodzimym, prywatnym przedsiębiorcą, który przez ponad 15 lat budował wysoką pozycję, jaką dzisiaj zajmuje na rynku warszawskich obiektów eventowych. Dlatego szczególnie doceniamy wartość tego rodzaju współpracy oraz możliwość wymiany wiedzy i kontaktów – powiedziała Żaneta Berus, Prezes EXPO XXI Warszawa.

O EXPO XXI Warszawa EXPO XXI Warszawa to nowoczesne miejsce na mapie stolicy, przygotowane do profesjonalnej obsługi wszelkiego rodzaju wydarzeń specjalnych. Popularny i lubiany obiekt zlokalizowany przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, gości w ciągu roku ponad 200 różnego rodzaju imprez, także cyklicznych, w tym wystawy, konferencje, eventy zamknięte, pokazy mody, seminaria, bankiety, targi, imprezy kulturalne i sportowe oraz koncerty. Rocznie EXPO XXI Warszawa odwiedza kilkaset tysięcy osób. Główna część EXPO XXI została oddana do użytku we wrześniu 2001 roku, w 2009 roku obiekt został rozbudowany o Halę nr 4.

Obecnie Centrum EXPO XXI oferuje gościom ponad 20 000 m² specjalistycznej powierzchni, w tym 13 500 m² powierzchni w czterech halach, 1 500 m² powierzchni w ramach dziesięciu sal konferencyjnych i pokojów do rozmów oraz 5000 m² terenu ekspozycji zewnętrznej w parkingiem na 1500 samochodów. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. EXPO XXI Warszawa to profesjonalny partner w biznesie oferujący najwyższej jakości przestrzeń eventową do indywidualnej aranżacji oraz szereg usług dodatkowych związanych z organizacją wydarzeń specjalnych, w tym m.in. montaż ekspozycji i scenografii, nagłośnienie, catering, reklamę i multimedia czy zakwaterowanie.

Największym kapitałem EXPO XXI jest doświadczenie i sprawdzony zespół specjalistów. Aby sprostać rosnącemu zainteresowaniu zagranicznych klientów, w ostatnich miesiącach został on rozbudowany. A do życia powołano specjalny wydział specjalizujący się w obsłudze i pozyskiwaniu zagranicznych wydarzeń. Wysoki standard i jakość usług EXPO XXI potwierdzają profesjonalne organizacje branżowe, których obiekt jest członkiem: UFI, ICCA, Polska Izba Przemysłu Targowego, Warszawska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. EXPO XXI Warszawa należy do Sapphire Group, właściciela spółek EXPO XXI, Blue Business Media, Sapphire Ventures.